Veilig werken met plastic palletboxen

Voor het verplaatsen en verladen van plastic palletboxen is een palletwagen of heftruck nodig. Palletboxen zijn aan de onderkant voorzien van poten of sleeplatten, zodat een pompwagen of heftruck de lading makkelijk op kan pakken. Het is belangrijk dat de juiste veiligheidsmaatregelen worden getroffen bij het verplaatsen van palletboxen. Zorg ervoor dat de maximale belastingscapaciteit bekend is en dat de lading goed beveiligd is voordat deze wordt verplaatst. Gebruik indien nodig persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidsschoenen en handschoenen.

De stapelbelasting is afhankelijk van veel factoren, waaronder die van het product (samenstelling, grootte, gewicht, design etc.), van de omgevingsomstandigheden (wind, temperaturen, luchtvochtigheid, vloeromstandigheden) en de belading (vast, vloeistof, gelijkmatigheid belasting etc.). Daarom wordt elke gebruiker aangeraden om voor gebruik de maximale stapelbelasting te toetsen aan de aanwezige omstandigheden en deze vast te stellen voor de situatie ter plaatse.

Veiligheidsinstructies voor het werken met palletboxen


Algemene richtlijnen

  • Plaats de palletboxen alleen op een vlakke en stevige ondergrond
  • Blokkeer verrijdbare palletboxen altijd bij stilstand, gebruik bij voorkeur een palletbox met twee of meer geremde wielen
  • Klim, zit of sta niet in palletboxen
  • Overbelast palletboxen niet ter voorkoming van kantelgevaar
  • Plaats kunststof palletboxen niet in de buurt van warmtebronnen
  • Sla geen hete stoffen of producten op in de palletbox (maximale temperatuur < 45 °C)
  • Houd er rekening mee dat de palletbox is gemaakt van HDPE en dus niet geleidend is; statische ladingen en ontladingen zijn mogelijk

Positionering lepels

Door de lepels van de heftruck tegen de poten van de palletboxen te plaatsen, wordt de kans verkleind dat deze beweegt of omvalt.

Palletbox_plaatsing_lepels_Schiphorst
Palletbox_oppakken_Schiphorst

Rijden met palletboxen

Tijdens het rijden moeten de palletboxen in de richting van de bestuurder van de heftruck zijn gekanteld, om valgevaar te voorkomen.

Het duwen van de palletboxen tegen verticale oppervlakken kan de boxen vervormen of beschadigen. Plaats ze daarom in een vrije omgeving en niet tegen een wand of tegen andere objecten.

Ter voorkoming van valgevaar mag de hoogte van de stapel palletboxen de mast van de heftruck niet overstijgen. Ook al valt de lading binnen het toegestane draagvermogen, door de hoogte is dit een onveilige manier van verplaatsen.

Het stapelen van palletboxen

Wanneer de kunststof palletboxen in opslag worden geplaatst, moet erop worden gelet dat ze op een vlakke ondergrond worden opgeslagen en dat dat het maximaal toelaatbare totaalgewicht van de laagste box niet wordt overschreden.

Het is belangrijk dat alle palletboxen recht op elkaar worden gestapeld, waarbij de poten of sleeplatten in de stapelrand vallen van de palletbox daaronder, zodat de stapel niet kan destabiliseren.

Palletbox_stapelen_Schiphorst

Veilig en hygiënisch werken met CT Palletboxen

Onze CT Palletboxen worden in Europa geproduceerd onder ISO 9001 norm en ISO 14000 norm. De palletboxen voldoen aan de wettelijke voorschriften (EU) 10/2011 en (EU) 1935/2004 conform de meest actuele versie. De totale migratie en de specifieke migraties liggen, met zowel de totale migratie als de specifieke migraties onder de wettelijke limiet conform Verordening (EU) 10/2011.*

Voordelen CT Palletboxen

De gebruikte materialen en grondstoffen voldoen aan de Verordeningen (EU) 10/2011, (EU) 1282/2011, (EU) 1183/1012, (EU) 2023/2006. Bij het ontwerpen en produceren van de palletboxen is rekening gehouden met de huidige wetgeving op het gebied van ergonomie en veiligheid op het werk. Werken met kunststof palletboxen is zonder meer hygiënisch. Ze nemen geen vocht op, splinteren niet en zijn makkelijk te reinigen.

*De zwarte palletboxen zijn gemaakt van gerecycled hdpe en daarmee niet bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen. Deze palletboxen zijn een duurzame oplossing voor de non-foodindustrie.

None

Schiphorst staat garant voor hoogwaardige producten en biedt daarbij optimaal bestelgemak middels een persoonlijke service. Snel bestellen? Uw vaste contactpersoon bij Schiphorst weet wat er speelt binnen uw logistieke proces en zal u snel van de juiste offerte voorzien.

Twijfelt u over wat de juiste ladingdrager is voor uw toepassing? Maak gebruik van onze gratis bezoekservice voor een persoonlijk advies op maat!

Contact opnemen

Deze items zijn mogelijk ook interessant voor u