Schiphorst_kernwaarden.width-2560

Visie, missie en kernwaarden

Waar we voor staan en gaan

Missie Waar we voor staan

Het aanreiken van oplossingen in kunststof, zowel standaard als op maat, met als doel een positieve bijdrage te leveren aan de logistieke processen van onze klanten.

Visie Waar we voor gaan

Schiphorst Transport- en Opslagtechniek B.V. streeft ernaar om de toeleverancier van logistieke oplossingen in kunststof te zijn. Om dit te kunnen realiseren zijn er een aantal kernwaarden gedefinieerd die het karakter van Schiphorst weerspiegelen. Tevens dienen deze als basis van onze gedachte, acties en in relatie tot collega’s, klanten, leveranciers, belanghebbenden en milieu.

Kernwaarden De grondstoffen van Schiphorst


Openheid

Is voor ons het ontwikkelen van betekenisvolle ideeën en hierbij open staan voor constructieve kritiek. Met openheid verbinden wij in het bijzonder actieve toehoorders in alle niveaus.

Onafhankelijk en financieel sterk
Het behalen van goede en gezonde financiële resultaten is de basis voor de waarborging van stabiliteit en groei. Wij moeten onafhankelijk zijn om de toekomst vorm te geven.

Flexibel
Onze medewerkers staan centraal in onze organisatie en hebben te maken met alle niveaus in de organisaties van onze klanten die in een verscheidenheid van branches opereren. Daarbij veranderen de marktsituaties structureel. Naast toegewijde medewerkers wordt er veel flexibiliteit van hen gevraagd.

Innovatief
Hieronder verstaan wij creativiteit, continue verbetering en de actuele situationele uitdagen.

Kwaliteit
Het uitgangspunt van ons gedrag en handelen is om vanaf het begin het juiste te doen. Wij willen continue onze eigen kwaliteit op alle gebieden van de onderneming verbeteren.

Klantgerichtheid
Is het herkennen van zowel interne als externe partners als klanten en hen te ondersteunen in hun werk.

Moed
Voor ons betekent moed het nemen van eigen verantwoordelijkheid in het denken en handelen, het doorgeven van ideeën, evenals het initiëren en implementeren van verbeteringen. Iemand met moed staat voor zijn overtuigingen en collega’s, fouten durft toe te geven en hieruit lering trekt.

Integer
Wij geloven dat vertrouwen een basis voorwaarde is voor goed zakendoen. Daarom beschouwen we integriteit als een essentiële kernwaarde. Het gaat erom te allen tijde open, eerlijk en respectvol te zijn naar collega’s, klanten en belanghebbenden.