Schiphorst_begin.1260x324

Schiphorst bestaat 60 jaar

1 april 1960 - 1 april 2020

60 jarig jubileum

Hoewel het in het perspectief van de huidige maatschappelijke omstandigheden geen tijd is voor feestelijkheden willen wij toch graag even stilstaan bij ons 60 jarig jubileum. Op 1 april 1960 richtte de heer J.J. Schiphorst gelijknamige firma op, om daarmee vanuit kantoor aan huis in Deventer een handelsonderneming in kunststof ladingdragers te beginnen. Mede dankzij de waardering van onze brede klantenkring en onze betrouwbare leveranciers mag Schiphorst zich nu, 60 jaar later, een gevestigde naam noemen op het gebied van ontwikkeling, productie en distributie van kunststof ladingdragers. Wij danken onze klanten en leveranciers voor het in ons gestelde vertrouwen en kijken met plezier uit naar voortzetting van alle samenwerkingen. Hoe het Schiphorst in de loop der jaren is vergaan kunt u teruglezen op onze tijdlijn.


Continuering van onze productieprocessen

Middels de productie en distributie van kunststof ladingdragers, waaronder kratten voor de levensmiddelindustrie, doen wij onze uiterste best om een bijdrage te leveren aan de continuering van de vitale processen in de voedselketen. Er is ons alles aan gelegen de continuering van onze productieprocessen gaande te houden. Derhalve worden alle geadviseerde maatregelen van het RIVM nauwgezet door ons opgevolgd en daar waar wij dat nodig achten zijn er enkele maatregelen aan toegevoegd, zodat de continuering van onze producties en uitleveringen beter gewaarborgd kunnen worden.


Advies op afstand

Wij zijn vandaag met zijn allen verplicht om af te zien van onze normale contacten met familie en vrienden als ook onze klanten. We begrijpen dus heel goed dat het kopen van kunststof kratten, pallets of palletboxen geen hoge prioriteit heeft wanneer u geen verbinding heeft met de voedselketen. Toch willen we u graag laten weten dat u altijd op onze hulp mag rekenen wanneer u vragen heeft over onze producten en diensten. Onze medewerkers staan u graag te woord, hetzij vanuit huis, hetzij vanuit (een uitgedund) kantoor.

Met de enorme inzet die wij van u en iedereen op de wereld nu zien, zal de huidige situatie ongetwijfeld snel verbeteren. Wij bij Schiphorst zullen er alles voor doen om u, ondanks dit uitstel, te helpen bij het verwezenlijken van uw toekomstige projecten. We blijven beschikbaar en zullen u op de best mogelijke manier ondersteunen.

Namens alle medewerkers van Schiphorst Transport- en Opslagtechniek B.V.

1 april 2020